Název a adresa subjektu:

Katolická mateřská škola sv. Klimenta

U Uranie 1080/16
170 00 Praha 7 – Holešovice

Mobilní telefony:

ředitelka školy: 733 741 099
třída Želvičky: 733 741 100
třída Rybičky: 733 741 101

datová schránka: 56dmbvm

Facebook: https://www.facebook.com/kmskliment

e-mail: info.kliment@seznam.cz

Důležité údaje o subjektu:

Zřizovatel:

Arcibiskupství pražské
Hradčanské nám. 16
119 02 Praha 1 – Hradčany

Právní forma:

Školská právnická osoba
IČO: 49625063
Číslo účtu: 207247369/0800

Stanovená kapacita: 46 dětí

2 třídy: Želvičky a Rybičky

Provozní doba: 7:30 – 17:00 hod.

GDPR

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Oznamujeme, že ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byl pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer) jmenován pro naši školu (školské zařízení):

PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D.
e-mail: gdpr@skacelik.cz