Zveřejnění seznamu přijatých dětí pro školní rok 2023/2024

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2023/2024

Obecné informace
Zápisy k předškolnímu vzdělávání probíhají v rámci přijímacího řízení vždy na začátku měsíce května. Děti do KMŠ sv. Klimenta přijímáme na následující školní rok. Je možné přijmout dítě i v průběhu školního roku v případě uvolnění místa.

Důležité dokumenty

  1. Stanovení podmínek 2023
  2. Kritéria přijetí 2023
  3. Žádost o přijetí dítěte 2023
  4. Evidenční list dítěte
  5. Vyjádření lékaře
  6. Čestné prohlášení
  7. Dotazník