Školní rok 2022/2023:

červen 2023: Den dětí, třídní schůzky , divadelní představení pohádky Jak Lesíčkovi uletěly včelky do Bavorského lesa, celodenní výlet, Divadlo Bambulín, pasování předškoláků, přespávání předškoláků v KMŠ, Děkovná mše svatá, představení O Prasátku Arturovi

květen 2023: Zápisy dětí do KMŠ 2023/2024, Projektové dopoledne – malí vědci, Výtvarný workshop pro rybičky a želvičky, Vystoupení dětí z Gymnázia Nad Štolou, Zahradní slavnost, Třídní focení, 1. schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí na další školní rok,

duben 2023: Program pro děti – pedagogika F. Ketta „srdce a kámen“ -(PŘESUN NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 KVůLI ÚRAZU LEKTORKY), Jarní brigáda na zahradě KMŠ, návštěva krokodýlí ZOO, Program pro rodiče a děti – pedagogika F. Ketta „Legenda o třech stromech“ – (PŘESUN NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 KVůLI ÚRAZU LEKTORKY)

březen 2023: Návštěva knihovny (rybičky), návštěva ZŠ TGM s předškoláky, workshop pro rodiče projekt „Rozvíjíme školu spolu“ technika balančního kruhu, individuální konzultace učitelé s rodiči (obě třídy), Hudební program „Veselá kytara“, workshop pro učitele, návštěva planetária, Den otevřených dveří, Velikonoční dílny

únor 2023: Projekt „Děti čtou dětem“ se ZŠ Veselá škola, masopustní karneval, testy školní zralosti + konzultace s rodiči, návštěva knihovny (želvičky)

leden 2023: Tříkrálová sbírka 2023, prohlídka vánočního betlému v kostele sv. Antonína, společná modlitba, klaun Eddie

prosinec 2022: Program s pojízdnou polytechnickou dílnou PolyTechBus, Návštěva sv. Mikuláše v KMŠ, Divadlo Minaret – Putování do Betléma, Vánoční besídka, Řízená biblická vánoční chvilka Fr. Ketta

listopad 2022: Památka všech věrných zemřelých – návštěva hřbitova, Přednáška pro rodiče, pedagogy i nepedagogy ON-LINE – Deset znaků špatné komunikace s dítětem, Svatomartinský průvod ve Stromovce, Podzimní jarmark a kostýmy řemesel, Beseda dentální hygieny pro děti, Bohoslužba slova v kostele sv. Klimenta, Návštěva speciálního pedagoga, Přednáška pro rodiče předškoláků na téma „Školní zralost“, Vánoční fotografování dětí

říjen 2022: Divadlo Šnek – představení Zlatovláska, Orientační vyšetření zraku, Orientační logopedická depistáž, Podzimní dílny + charitativní bazárek, Autorské čtení: „Pohádky z lesa – Co si stromy šeptají“, Workshop MAP III pro děti – Příběh kapky, Společná modlitba v KMŠ, Divadlo „Pohádka o semínku“ – záhony pro školky

září 2022: Mše svatá – Den církevního školství, Přednáška pro rodiče, pedagogy i „nepedagogy“ – Partnerská komunikace s dětmi, Zažij město jinak – Klimentova tvořivá dílnička, Úvodní a zahradnický workshop pro děti – Záhony pro školky

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Reporty akcí:

červen 2023

květen 2023

duben 2023

březen 2023

únor 2023

leden 2023

prosinec 2022

listopad 2022

říjen 2022

září 2022

červen 2022

květen 2022

duben 2022

březen 2022

únor 2022

leden 2022

prosinec 2021

listopad 2021

říjen 2021

září 2021

červen 2021

květen 2021

duben 2021

únor 2021

leden 2021

Projektový den Šablony III OP VVV

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 :

Děkovná mše svatá

Pasování předškoláků

Fotografování

Krtkův svět – celodenní výlet

Zahradní slavnost

Den dětí

Divadlo Krab

Culinka v KMŠ

Až se tě syn v budoucnu zeptá – přednáška pro rodiče

Indián v KMŠ

Den otevřených dveří

Velikonoční dílny s rodiči

Den vody

Andrea, Molly a proměnění na hoře

Úvod do postní doby

Masopustní karneval

Mobilní planetárium

Zimní olympijské hry

Tříkrálová sbírka

Testy školní zralosti

Vánoční besídka + vánoční přání

Adventní dílny

Divadelní představení „Vánoční příběh“ divadla Krab

Mikulášská nadílka

Sv.mše v kostele sv. Klimenta v Praze

Projektový den – Na moři s Klimentem

Z pohádky do pohádky – karneval

Svatomartinský průvod

Podzimní jarmark

Logopedická depistáž

Komunitně osvětové setkání

Třídní schůzky

Mše svatá

První dny ve školce

JIŽ PROBĚHLO DO ČERVNA 2021:

Fotografování dětí

Japonsko – projektový den 15.6.2021

Malí kutilové

Divadlo pro děti z KMŠ

Vesmírná tělesa

Den dětí

Den povolání a řemesel

Mikulášská nadílka prosinec 2020

Logopedická depistáž říjen 2020

Polytechbus září 2020

Poděkování panu starostovi Janu Čižinskému

Projekt OP PPR – tématické setkání s rodiči 17.4.2019

Projekt OP PPR – Komunitně osvětové setkání s panem starostou Janem Čižinským

Postní projekt

Karneval

DOD

Návštěva TGM

Vánoční besídka R + Ž

Národní divadlo

Česká mše vánoční v ZŠ 

Návštěva svatého Mikuláše s andělskou družinou

Dušičky

Tradiční podzimní jarmark

Svatomartinský průvod

Dračí dílna

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *