Plánované aktivity

Adaptace dětí v KMŠ
Logopedická depistáž
Beseda s policií
Společné oslavy narozenin a svátků
Podzimní tvořivé dílničky
Divadlo v KMŠ – každý měsíc jedno divadelní představení
Podzimní jarmark
Návštěva hřbitova
Návštěva planetária s programem
Svatomartinský průvod – ve Stromovce
Testy školní zralosti
Společné prožívání adventu
Návštěva Mikuláše
Vánoční besídka
Výstava Betlémů
Návštěva předškoláků v ZŠ
Přednáška pro rodiče na zvolené téma
Den otevřených dveří v KMŠ
Zápis do KMŠ
Návštěva muzea, galerie
Karneval
Návštěva u hasičů
Společné prožívání postní doby
Křížová cesta pro děti
Velikonoční dílna
Návštěvy knihovny
Rodiče a prarodiče čtou dětem své oblíbené pohádky ve školce
Návštěva botanické zahrady
Návštěva divadelního nebo filmového představení
Pravidelné vycházky do Stromovky
Oslava Dne matek a zahradní slavnost
Sportovní akce
Oslava Dne dětí
Bohoslužby slova v KMŠ, společná mše svatá
Celodenní výlet
Loučení s předškoláky a přespávání předškoláků v KMŠ
Ukončení školního roku